3. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Saha Uygulama Çalıştayı

İSG HİZMETLERİNDE SAHA UYGULAMALARININ ELE ALINACAĞI ÇALIŞTAYIN 3. GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Başak İSG Group olarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak ele alındığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Saha Uygulamaları çalıştayının bu yıl 3. sünü gerçekleştiriyoruz. Çalıştay, Başak İSG Group bünyesinde, yurt genelindeki OSGB Şubelerimizde faaliyet yürüten  İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Diğer Sağlık Personellerine yönelik olacak.

23 – 24 Aralık 2017 tarihlerinde Başak İSG Group Merkez Ofisi toplantı salonunda düzenlenecek olan çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGGM OSGB ve Eğitim Sağlığı Eğitim Kurumları Şubesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Burak Özdemir, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Dr. Ahmet Özlü’de konuşmacı olarak katılım sağlayacaklar.

Çalıştay süresince konusunda yetkin kişiler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Düzenlenecek Belgeler ve Risk Değerlendirmesi, OSGB –HİSİP, İBYS, Meslek Hastalıklarının Tespitinde Yaşan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İnşaatlarda İSG Hizmetlerinin Koordinasyonu, İSG Alanında Türkiye’de Yaşanan Son Gelişmeler, İşyerlerinde Yangın Güvenliği ve Yangınla Mücadele, Kalite Yönetim Sistemleri ve HİSİP Entegrasyonu, Dijital İSG ve Başak İSG Group Uygulamaları hakkında bilgi verilecek.

Çalıştayda ele alınacak konular Sonuç Raporu Komisyonu tarafından değerlendirilerek rapor halinde sunulacak.

Çalıştayda ayrıca Başak İSG Group olarak sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında desteklediğimiz kuruluşlardan Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da yer alacak.