başak osgb diğer sağlık personleli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli ihtiyacınızı nitelikli, alanında tecrübeli uzman personel kadrosu ile veren Başak OSGB Ülkemizin her yerinde kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

BAŞAK İSG GROUP;  bünyesinde bulunan şubeleri ile 44 ilde, uzman kadrosu ile diğer sağlık personeli hizmeti sunmaktadır.

hizmet hakkında bilgiler

İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

Bu unvanla hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ( ATT ) veya çevre sağlığı teknisyenleri işyerlerine hizmet verebilirler. İlgili kişilerin 2016 yılına kadar herhangi bir eğitim almaksızın, 2016 yılından itibaren ise eğitim ve sınav sonucu çalışma Bakanlığından sertifika alarak çalışma hakları bulunmaktadır.

  • Çok tehlikeli işletmelerde 0 – 49 arası çalışan başına ayda 10 dakika
  • Çok tehlikeli işletmelerde 50 – 249 arası çalışan başına ayda 15 dakika
  • Çok tehlikeli işletmelerde 250 ve üzeri çalışan başına ayda 20 dakika

Süre ile diğer sağlık personeli hizmeti alınması gerekmektedir. Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SSK, vergi vb tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı diğer sağlık personeli ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir.

Diğer sağlık personeli yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na istinaden 2021 Yılında Diğer Sağlık Personeli çalıştırılmaması halinde uygulanacak para cezaları;
6/1a Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmemek 10'dan az çalışanı olan işyerleri 10 - 49 çalışanı olan işyerleri 50+ çalışanı olan işyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) Tehlikeli (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
- - - - - 12.796 TL - - 19.194 TL

Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması durumunda sadece bu ceza ile kalınmayacak ve diğer sağlık personelinin görevleri arasında olan sağlık kayıtlarının tam ve eksiksiz tutulmamasından dolayı da işçi başına aylık 1.034 TL para cezası ödenecektir.

Tüm bunlar işverenlerimiz için ciddi bir maliyet oluşturacaktır.

Bu yüzden diğer sağlık personeli hizmeti mutlaka sağlanmalı ve diğer sağlık personelinin tespit ve önerileri de mutlaka yerine getirilmelidir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle hem idari para cezası ile, hem çeşitli tazminat davaları ile karşı karşıya kalınmaması, hem de ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunulması açılarından bakıldığında her iletmenin mutlaka diğer sağlık personeli hizmetinden yararlanması gerekmektedir.

Kadromuzda bulunan 15 Diğer Sağlık Personeli ile Türkiye genelinde hizmet vermeye devam ediyoruz.