başak osgb iş güvenliği uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı ihtiyacınızı nitelikli, güncel İş Güvenliği Uzmanlığı tecrübesine sahip uzmanlar ile veren Başak OSGB Ülkemizin her yerinde kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

BAŞAK İSG Group bünyesinde bulunan şubeleri ile 44 ilde 60 C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, 16 B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve 18 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile hizmet vermektedir.

hizmet hakkında bilgiler

İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ na dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

  • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika
  • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 20 dakika
  • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 40 dakika

Süre ile İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alınması gerekmektedir.

Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SGK, vergi vb tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı İş Güvenliği Uzmanları ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir. İş Güvenliği Uzmanı yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na istinaden 2021 Yılında İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmaması halinde uygulanacak para cezaları;
6/1a İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmemek 10'dan az çalışanı olan işyerleri 10 - 49 çalışanı olan işyerleri 50+ çalışanı olan işyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) Tehlikeli (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
12.804 TL 16.005 TL 19.206 TL 12.804 TL 19.206 TL 25.608 TL 19.206 TL 25.608 TL 38.412 TL

İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmaması durumunda sadece bu ceza ile kalınmayacak ve İş Güvenliği Uzmanı’nın görevleri arasında olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılamamasından dolayı da işçi başına aylık 1.034 TL, risk analizi yapılmamasından dolayı tehlike sınıfına göre 7,679 TL – 34.566 TL aralığında para cezası ödenecektir. Aykırılığın devamı halinde bu tutarlar her ay % 50 artarak işverene yansıtılacaktır.

Tüm bunlar işverenlerimiz için ciddi bir maliyet oluşturacaktır.

Bu yüzden İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti mutlaka sağlanmalı ve İş Güvenliği Uzmanı’nın tespit ve önerileri de mutlaka yerine getirilmelidir.

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetinin sağlanması konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise işletmenin tehlike sınıfına uygun olarak belgelendirilmiş İş Güvenliği Uzmanının teminidir.

Mevzuatımızda az tehlikeli işletmelerde C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, tehlikeli işletmelerde B sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve çok tehlikeli işletmelerde A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları’nın hizmet vermesi sağlanmalıdır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle hem idari para cezası ile, hem çeşitli tazminat davaları ile karşı karşıya kalınmaması, hem de Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunulması açılarından bakıldığında her işletmenin mutlaka İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir.