başak osgb iş yeri hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İşyeri hekimi ihtiyacınızı nitelikli, güncel işyeri hekimliği tecrübesine sahip hekimler ile veren Başak OSGB Ülkemizin her yerinde kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

BAŞAK İSG Group; bünyesinde bulunan şubeleri ile 44 ilde 52 İşyeri Hekimi ile hizmet vermektedir.

hizmet hakkında bilgiler

İşyerleri çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi, iş ortamındaki sağlık risklerinin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İşyeri Hekimi görevlendirmek zorundadır.

  • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 5 dakika
  • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika
  • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 15 dakika

Süre ile İşyeri Hekimliği hizmeti alınması gerekmektedir. Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SGK, vergi vb. tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı İşyeri Hekimleri ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir. İşyeri hekimi yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na istinaden 2021 Yılında İşyeri Hekimi çalıştırılmaması halinde uygulanacak para cezaları;
6/1b İşyeri Hekimi Görevlendirmemek 10'dan az çalışanı olan işyerleri 10 - 49 çalışanı olan işyerleri 50+ çalışanı olan işyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) Tehlikeli (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
12.804 TL 16.005 TL 19.206 TL 12.804 TL 19.206 TL 25.608 TL 19.206 TL 25.608 TL 38.412 TL

İşyeri Hekimi çalıştırılmaması durumunda sadece bu ceza ile kalınmayacak ve işyeri hekiminin görevleri arasında olan sağlık raporlarının ve sağlık eğitimlerinin yapılamamasından dolayı da işçi başına her bir aykırılık için aylık 1.034 TL para cezası ödenecektir. Tüm bunlar işverenlerimiz için ciddi bir maliyet oluşturacaktır. Bu yüzden İşyeri Hekimliği hizmeti mutlaka sağlanmalı ve işyeri hekiminin tespit ve önerileri de mutlaka yerine getirilmelidir.

İşyeri hekimliği öncelikle koruyucu sağlık hizmetidir. Hastalık oluştuktan sonra değil hastalık oluşturma potansiyeli olan tehlikeler henüz daha yeni ortaya çıktığında önlem alınması ile yeni hastaların oluşmasını engelleri işgücünü sağlıklı tutar ve işgücü kaybını önler.

Ülkemizde meslek hastalıkları tespitinde sağlıklı bir sistem kurulamadığı için iş sağlığı ve güvenliği politikamız uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli sorgulanmakta ve iyileştirilmesi istenmektedir. İşverenlerimizin işyeri hekimliği hizmetine olan talepleri ve onların görevlerini yapmada sağlayacakları kolaylıklar ile bu konuda hamle yapılacaktır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle hem idari para cezası ile karşılaşılmaması, hem çeşitli tazminat davaları ile karşı karşıya kalınmaması, hem de ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunulması açılarından bakıldığında her işletmenin mutlaka iş sağlığı hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir.