başak osgb temel ilk yardım eğitimleri

Temel İlk Yardım Eğitimi

temel ilkyardım eğitimi

6331 Sayılı Kanun ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikle, Ülkemizdeki tüm vergi mükellefi işletmelere, kamu kurumları ve kuruluşlara yükümlülük getiren temel ilk yardım eğitimini, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız yetki çerçevesinde yerine getirmekteyiz.

ilkyardım

İlk yardım bilgisi, becerisi tüm işletmeler ve bireyler için öncelikli kamusal görevlerin başında gelmektedir. Ev ve iş yerindeki kazalar, doğal afetler, trafik kazaları ya da doğal ortamda yaşanabilecek kazalarda bilinçli bir müdahaleyle kazazadenin hayatı kurtulacak veya sonraki iyileşme sürecine katkı sağlanacaktır.

2012 yılında Bakanlar Kurulunda kabul gören ve onaylanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bilahare yürürlüğe giren, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik ile Ülkemizde SGK işyeri numarasına sahip ve en az bir çalışanın beyan edildiği her bir işletme, kurum ya da kuruluşta “İlk Yardım Eğitimi” zorunlu hale getirilmiştir. Bu da ilk yardım eğitiminin önemini dolayısıyla çalışma hayatındaki gerekliliğini ortaya koymuştur.

Tehlike sınıfına bakılmaksızın ülkedeki tüm gerçek ve tüzel vergi mükellefleri, firmalarında yönetmelikle belirlenen sayıda çalışana ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlayacak veya ilkyardımcı sertifika sahibi kişi/kişileri istihdam edeceklerdir. İşverenler öncelikle faaliyette oldukları iş kolunun tehlike sınıfına bakacak; Tehlikeli veya çok tehlikeli işle iştigal ediyorlarsa, toplam çalışan sayısının (toplam sigortalı sayısı) %10′ u oranında çalışana; Az tehlikeli işte iştigal ediyorlarsa toplam sayının %5′ i oranında çalışana temel ilk yardım eğitimlerini aldırmak zorundadırlar.

İşverenler toplam çalışan sayısına göre stratejisini belirler. Örneğin 50 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki bir işletme için en az 5 kişinin ilkyardımcı sertifikasına sahip olması şarttır. 5 kişinin seçilmesinin anlamı, 5 ayrı ilk yardım ekibinin kurulması demektir. İşletmede kadın ve erkek çalışanların varlığı söz konusuysa, mümkünse eğitim alacak kişilerin çalışan kadın erkek sayısının oranında, seçilmiş kadın ve erkeklere aldırılması isabetli olacaktır. Eğitimde başarı oranını elde edebilmek için de, seçilenlerin eğitim seviyeleri ya da öğrenim beceri ve kabiliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Genellikle İlkyardım Yönetmeliğinden, çalışan sayısının belirlenmesine ilişkin maddeler incelenirken, tehlike sınıfı ve toplam çalışan sayısının oranı nispetindeki değerler ele alınır. Oysa eğitim alacak çalışan sayısı belirlenirken sadece bu kriterde takılıp kalınmamalıdır. Yönetmeliğin 10. Maddesinde, “Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.” diye açıkça belirtilmiştir.

Örneğin; AVM, Otel, eğitim kurumları, restoran gibi işletmelerdeki müşteriler ile büyük iş merkezleri, holding binaları ve kamu kurum ve kuruluşlarında iş takibi yapan ziyaretçiler de işverenlerin ve ilgili yöneticilerin yükümlülüğü altındadırlar. Bu nedenle ilk yardım eğitim alması gereken çalışanların tepiti anında, potansiyel müşteriler ile ziyaretçilerin sayısının da hesaba eklenmesi zorunludur.

Kendi adı ve hesabına çalışan vergi mükellfiyetlerinde ilk yardım eğitimi almış kişinin istihdamı veya çalışanın eğitimine gerek yoktur. Örneğin kendi dükkanında ve sadece firma sahibi olarak kendi hesabına ve adına çalışan bir market, ofis, perakende mağazasında, işverenden başka çalışanın olmaması nedeniyle yükümlülük arz etmez.

 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Hasta/yaralı taşıma teknikler

BAŞAK İSG GROUP;  bünyesinde bulunan kendi şubeleri ile 44 ilde OSGB hizmeti vermektedir.