head-basakosgb-temel-isg-egitimleri

Temel İSG Eğitimleri

BAŞAK OSGB, tecrübeli uzman ve hekimleri aracılığı ile çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlar ve gerçekleştirir.

BAŞAK İSG GROUP;  bünyesinde bulunan kendi şubeleri ile 44 ilde Temel İSG Eğitim hizmetleri vermektedir.

hizmet hakkında bilgiler

Çalışanların işveren tarafından sağlanması gereken eğitim ihtiyaçları birçok çeşitle tanımlanabilir.

Mesleki eğitimleri tamamlanmamış kişilerin çalışmaya devam edebilmeleri için mesleki eğitim belgelerinin alınması gerekmekte olup bu konuda çalışanlar işverenlerden beklenti içinde olmaktadır.

Ancak işveren asıl olarak çalışma ortamındaki tehlikeleri çalışanlara detaylı olarak belirten eğitimler düzenlemeli ve bu eğitimlerin yönetmeliklerin belirlediği kurallar çerçevesinde verilmesini ve belgelendirilmesini sağlamalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na istinaden 2021 Yılında Temel İSG Eğitimlerinin verilmemesi halinde uygulanacak para cezaları;
26/1-ğ 17. maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek 10'dan az çalışanı olan işyerleri 10 - 49 çalışanı olan işyerleri 50+ çalışanı olan işyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) Tehlikeli (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
1.034 TL 1.034 TL 1.034 TL 1.034 TL 1.034 TL 547 TL 1.034 TL 1.034 TL 1.034 TL
* Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı

İşe giriş eğitimleri işbaşı yapmadan önce tamamlanması gereken bir eğitim modeli olup, prosedürleri hazırlanıp bu çerçevede verilmelidir.

Risk değerlendirme raporu eğitimin içeriğini tespit etmek için belirleyici olacaktır.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise yıllık bir plan dahilinde tüm çalışanlara verilmelidir.

Az tehlikeli işletmelerde 3 yılda bir kez olmak üzere en az 8 saat, tehlikeli işletmelerde 2 yılda bir kez olmak üzere en az 12 saat ve çok tehlikeli işletmelerde her yıl en az 16 saat eğitim planlanmalı ve verilmelidir.

Eğitimler en az 4 saatlik bölümler halinde gerçekleştirilmelidir. Eğitim sonunda eğitim katılım formu imzalatılmalı ve çalışana ayrıca bir katılım belgesi verilerek imza altına alınmalıdır.

Bunu yaparken öncelikle risk değerlendirme raporunuzu inceler ve eğitim içeriğini buna göre belirler.

Her katılımcıya bir sertifikanın verildiği eğitimler ayrıca fotoğraf, katılım liste imzası ve eğitim dokümanı teslim imzası gibi uygulamalarla işverenlerin gelecekte hak kaybı yaşamaması için her türlü tedbiri alır.