baiak osgb acil durum planı

Acil Durum Planı

Acil Durum Eylem Planı ihtiyacınızı nitelikli, güncel İş Güvenliği Uzmanlığı tecrübesine sahip uzmanlar ile veren Başak OSGB Ülkemizin her yerinde kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

BAŞAK İSG GROUP;  bünyesinde bulunan kendi şubeleriyle 44 ilde alanlarında uzman kadrosu ile Acil Durum Eylem Planı hizmeti vermektedir.

hizmet hakkında bilgiler

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. Maddesi işverenin acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapması ve acil durum planlarını hazırlamasını şart koşmuştur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na istinaden 2021 Yılında Acil durum Eylem Planı yaptırılmaması halinde uygulanacak para cezaları;
26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planları hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak
10'dan az çalışanı olan işyerleri 10 - 49 çalışanı olan işyerleri 50+ çalışanı olan işyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) Tehlikeli (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
2.555 TL 3.193 TL 3.832 TL 2.555 TL 3.832 TL 5.110 TL 3.832 TL 5.110 TL 7.665 TL
* Her bir yükümlülük için TL / Aykırılığın devamı halinde Ay

BAŞAK OSGB, çağdaş ve bilimsel normlara uygun acil durum planlarını hazırlayarak işverenlerimizin ceza ile karşılaşmasını önlemekte ve bu sayede çalışanların da yaşamaları muhtemel tehlikelere karşı korunması sağlanmış olacaktır.