başak osgb ilk yardım güncelleme eğitimi

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

eğitimin amacı

Katılımcıların, iş yerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazanmasıdır.

Eğitim 1 Gün (8 Saat) sürmekte olup, Eğitimlerimiz alanında deneyimli eğiticilerimizin desteği ile isteğe göre eğitim merkezimde veya firma eğitim salonlarında verilmektedir.

sınav ve belgelendirme süreci

  • Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içinde yenilenmelidir.
  • İlk yardım güncelleme eğitiminde sınav eğitim bitiminde ilk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimizce yapılarak katılımcılar değerlendirilerek sertifikalar İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.
  • Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre en geç üç ay içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

BAŞAK İSG GROUP;  bünyesinde bulunan kendi şubeleri ile 44 ilde OSGB hizmeti vermektedir.